Etno Cafe to więcej niż myślisz
Kopiuj tekst

Etno Cafe to więcej niż myślisz

Solidne fundamenty biznesowe grupy Etno Cafe SA

W ostatnim czasie w mediach i blogosferze pojawiło się wiele komentarzy dotyczących oferty publicznej Etno Cafe oraz jej wyników finansowych. Część z nich opiera się w znacznej mierze na niekompletnej analizie danych, etapu rozwoju firmy i jej otoczenia rynkowego. Dlatego Etno Cafe zebrało wszystkie przydatne informacje w jednym artykule.

Zróżnicowany charakter działalności
Właściwa ocena Etno Cafe  wymaga w pierwszej kolejności przyjrzenia się dwóm kwestiom: strukturze firmy (grupie kapitałowej), jej gałęziom biznesu oraz fazie rozwoju, w jakiej znajduje każda z tych gałęzi.

Struktura firmy
Etno Cafe jako marka istnieje co prawda od 6 lat, ale w obecnym kształcie (jako grupa kapitałowa) rozwija się dopiero od 2 lat. W skład tej grupy wchodzą 4 spółki, a na jej czele stoi Etno Cafe S.A. To tzw. spółka holdingowa, która zasadniczo nie prowadzi działalności operacyjnej – jest jedynie właścicielem spółek odpowiadających za poszczególne gałęzi biznesu, a są nimi:

- produkcja i sprzedaż kawy (Hamda Trade Sp. z o.o. - pierwsza spółka w grupie - działająca od 2012 r.);
- sieć kawiarni (Etno Cafe Sp. z o.o. - działająca od 2016 r.);
- produkcja napoju Cold Brew Coffee (Cold Brew Sp. z o.o. - istniejąca od 2016 r.).
grafika etno cafe.jpg
Fazy rozwoju każdej gałęzi biznesu
Jak zatem widzimy, każda ze spółek grupy zajmuje się innym rodzajem działalności, jak również jest w różnym wieku. W konsekwencji, każda z tych spółek powinna być oceniana według innych kryteriów. Podobnie jak inaczej oceniamy wiedzę i umiejętności małego dziecka, a inaczej maturzystę czy absolwenta studiów wyższych. Takie rozróżnienie jest kluczowe dla właściwej oceny całej marki Etno Cafe.

Składający się z trzech gałęzi biznes Etno Cafe jest w miarę dojrzały oraz rozwija się stabilnie i dynamicznie w zakresie produkcji i sprzedaży kawy, ale już sieć kawiarni oraz produkcja Cold Brew Coffee to całkiem nowe gałęzie biznesu (start-up’y), które nie różnią się specjalnie od innych spółek działających na rynku, a będących na podobnym etapie rozwoju.

Mocny zespół
Za każdym biznesem stoją ludzie. To ich postawa, zaangażowanie, kwalifikacje i doświadczenie decydują o strategii, tempie i kierunkach rozwoju.

Nie inaczej jest w przypadku Etno Cafe. Za marką stoi mocny menedżerski zespół i ponad 240 pracowników, spośród których wielu to doświadczeni specjaliści w swoich obszarach działań (m.in. wykwalifikowani roasterzy i bariści, świetni marketerzy czy handlowcy).

Warto wymienić choćby Marcina Rusnarczyka, dyrektora sprzedaży, a jednocześnie mistrza Polski Baristów oraz autora popularnej książki o kawie,  Krzysztofa Szkutnika, jednego z pięciu polskich Q Graderów.

Siecią kawiarni zarządza z kolei Zbigniew Dolata, doświadczony menedżer, który wcześniej z powodzeniem rozwijał lokale takich sieci jak KFC, Pizza Hut czy Pijalne Czekolady E.Wedel. Nad finansami czuwa wieloletnie doświadczenie Marcina Wowera, który z ramienia funduszy inwestycyjnych zarządzał spółkami produkcyjnymi a także usługowymi, w tym spółkami giełdowymi.

Mocny zespół pozwala patrzeć na Etno Cafe jak na zaplanowany i konsekwentnie realizowany projekt prowadzony przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami.
Marcin Rusnarczyk

Marcin Rusnarczyk

Doświadczenie, które procentuje
Doświadczenie zespołu i jego sukcesy oraz konsekwentnie realizowany plan procentują. Wyraża się to nie tylko w nagrodach jakie, otrzymuje Etno Cafe, czy też w poparciu rzeszy klientów i inwestorów. Ma to też odzwierciedlenie w wynikach, jakie uzyskują poszczególne filary biznesowe, które spełniają lub też przewyższają oczekiwania zakładane w planie biznesowym.

Dzięki wcześniejszemu rozwojowi i poświęconym na to nakładom Etno Cafe może odważnie powiedzieć: Nie eksperymentujemy – skalujemy biznes na bazie zebranych danych o tym, co działa, a co nie.

Wspomniane już doświadczenie, w tym doświadczenie w pracy z setkami inwestorów w ciągu ostatnich lat owocuje konkretnymi propozycjami jakie Spółka składa inwestorom.

Co to jest crowdfunding?
Niektóre z negatywnych komentarzy na temat obecnej oferty wynikają z niezrozumienia idei crowdfundingu. Warto więc przypomnieć, że crowdfunding to popularna na świecie forma społecznościowego finansowania inicjatyw nie tylko społecznych czy kulturalnych, ale też biznesowych. Dla wielu ludzi jest nie tylko inwestycją, ale przede wszystkim możliwością stania się częścią społeczności, ciekawego projektu i wsparcia marki, z którą się utożsamiają.

Dlatego też kampanie crowdfundingowe potrafią powiększyć grono akcjonariuszy o ludzi, którzy na co dzień z inwestowaniem nie mają nic wspólnego. I właśnie do nich przede wszystkim skierowana jest kampania crowdfundingowa Etno Cafe.  Z tego powodu nie powinno dziwić zaangażowanie mediów i influencerów w propozycję Etno Cafe. Nie ma nic cenniejszego dla kampanii crowdfundingowej niż wsparcie ludzi, którzy wiele znaczą dla internetu.

Dane finansowe zawarte w Memorandum Informacyjnym
Obraz sytuacji finansowej 2017 całej grupy należy rozpatrywać poprzez sytuację poszczególnych spółek operacyjnych, z których każda sporządza swoje odrębne sprawozdanie finansowe.

Każde z tych cząstkowych sprawozdań finansowych jest następnie uwzględniane przy opracowywaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki holdingowej zawartego w memorandum. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowuje się według określonej metodologii, która jest inna niż w sprawozdaniach finansowych spółek operacyjnych i nie pozwala na ich proste zsumowanie.

Dobrze pokazuje to przykład spółki Hamda Trade, która została dołączona do grupy w listopadzie 2017 roku, a co za tym idzie, wynik tej spółki nie jest ujęty całościowo w SSF (ujęty jest tylko jeden miesiąc, a nie za cały rok). Księgowo, zgodnie z metodologią konsolidacji SSF, grupa kapitałowa odnotowała w 2017 roku przychody w wysokości 7,7 mln zł. Natomiast w praktyce przychody trzech spółek należących do Grupy sumują się do kwoty 13,7 mln zł, czyli prawie dwukrotność kwoty, którą spółka wykazała zgodnie z metodologią SSF.  Natomiast przychody w roku 2018 r. to jeszcze inna kwestia, o czym poniżej.

Jak wskazaliśmy powyżej, aby pokazać całokształt finansowy grupy, należy przyjrzeć się sytuacji finansowej poszczególnych spółek. Nie ma tu mowy, o żadnych własnych kapitałach ujemnych – jest to jasno wskazane w naszym Memorandum Informacyjnym (pkt 5.3):

Metodologia SSF wymusiła określoną prezentację bilansu i rachunku wyników, natomiast w ujęciu praktycznym, kondycja firmy prezentuje się istotnie lepiej, co widać po danych finansowych poszczególnych spółek wskazanych w Memorandum.
 
Co szczególnie istotne, w obecnej fazie rozwoju grupy i intensywnych inwestycji w skalę biznesu jest zbyt wcześnie, by jej sytuację finansową oceniać wyłącznie z punktu widzenia rentowności.

Bardziej adekwatna jest ocena z punktu widzenia wzrostu poziomu przychodów i aktywów oraz przyjętej i realizowanej strategii rozwoju.

Wycena spółki
Wycena spółki sporządzona została przez jedną z największych firm doradczych świata – Ernst & Young (EY) w oparciu o dane historyczne oraz przedstawione plany rozwoju biznesu. Do wyceny tej przyjęto tzw. metodę DCF (Discounted Cash Flow), jako odpowiedniej do tego rodzaju biznesu.

Metoda ta zakłada różnego rodzaju obniżenia wyceny (discounts) z uwagi na stopień rozwoju biznesu. Przyjęliśmy medianę wyceny jako obowiązującą i od takiej wartości została ustalona cena emisyjna akcji (wartość po jakiej oferujemy akcje).

Niezależnie od tej wyceny, warto zwrócić uwagę na transakcje dokonywane na szeroko pojętym rynku kawy, w szczególności przez takich liderów rynku jak Nestle, JAB Holding czy Coca-Cola. Firmy te wydały w ostatnich latach ogromne pieniądze na zakupu innych firm działających w branży kawowej.
 
Nowa sfera, ważna dyskusja
Spółka dziękuje wszystkim inwestorom za zainteresowanie i cieszy się, że może uczestniczyć w rozwoju rynku crowdfudningu w Polsce. Do tej pory w ten sposób finansowane były głównie firmy na początkowym etapie rozwoju (tzw. seed lub start-upy).  Etno Cafe wierzy, że wykonuje krok dalej, przenosząc crowdfunding na grunt bardzo rozwiniętego biznesu (co jest często spotykane na świecie m.in. w Wielkiej Brytanii czy USA).

Działając w realiach ograniczeń Oferty Publicznej nadzorowanej przez KNF (która m.in. nie pozwala na ujawnianie bieżących wyników czy prognoz, które nie zostały wskazane w Memorandum Informacyjnym) oraz ograniczonej wiedzy rynku finansowego nt. rozwiązań bardziej charakterystycznych dla rozwiązań funduszy Venture Capital spółka ze spokojem przyjmuje negatywne komentarze, wynikające głównie z niepełnego obrazu jej kondycji i niezrozumienia strategii. Szeroką dyskusję w tym temacie zamierza podjąć po zakończeniu emisji publicznej, która nakłada na nią komunikacyjne ograniczenia.

– Pomimo krzywdzących komentarzy opartych na niepełnej, lub wręcz błędnej analizie danych, mamy wielką satysfakcję, że jako pierwsza polska firma kawowa tak mocno postawiliśmy na crowdfunding – powiedział Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe. – Nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie pewność, że zmierzamy w dobrym kierunku i mamy solidne podstawy do rozwoju.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.